AKTUALNIE STRONA INTERNETOWA PRZEDSZKOLA JEST W PRZEBUDOWIE.

NOWA ODSŁONA WITRYNY ZOSTANIE URUCHOMIONA WKRÓTCE.

 
 
Terapia logopedyczna
  W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia logopedyczne przez panie: mgr Agnieszkę Śpiewak i mgr Dorotę Winiarczyk. Celem terapii jest usprawnienie motoryki narządów mowy, korygowanie wad wymowy, poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej, rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego. Terapia logopedyczna realizowana jest przy współpracy z nauczycielami i rodzicami, opiera się na zasadzie: systematyczności, stopniowania trudności, utrwalania, aktywnego i świadomego udziału dziecka.(aś)

Galeria zdjęć
Gimnastyka korekcyjna
  Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu: działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: - wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. - Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Galeria zdjęć
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com