Terapia logopedyczna
  W trosce o prawidłowy rozwój mowy naszych wychowanków, opieką logopedyczną objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola. Przeprowadzone w każdej grupie badania przesiewowe pozwalają wyodrębnić dzieci z wadami wymowy i trudnościami w porozumiewaniu się, które objęte zostają terapią logopedyczną. Głównym celem zajęć logopedycznych jest stymulowanie rozwoju mowy, kształtowanie prawidłowej mowy, zapobieganie wad wymowy i korekta niewłaściwej artykulacji. Uzyskanie pożądanego efektu logopedycznego jest możliwe tylko wtedy, gdy dziecko systematycznie uczęszcza na zajęcia oraz codziennie utrwala ćwiczenia w domu. Jeśli więc potraktujemy je jako wspólną zabawę, będą one dla dziecka czystą przyjemnością. Terapia prowadzona jest przez panią Dorotę Winiarczyk.

Galeria zdjęć
Gimnastyka korekcyjna
  Gimnastyka korekcyjna w przedszkolu ma na celu: działanie profilaktycznie, eliminowanie wad postawy, kształtowanie nawyku prawidłowej postawy, zapewnienie wszechstronnego rozwój fizycznego i wspaniałej zdrowej zabawy. Cele te realizowane są poprzez następujące zadania: - wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy: w trakcie zabaw ruchowych oraz ćwiczeń korekcyjnych dzieci poznają własne ciało, odkrywają różnice pomiędzy postawą prawidłową a nieprawidłową, mogą wykorzystywać tę zdolność we wszystkich czynnościach codziennych. Poznają pozycje, w których można wypoczywać z korzyścią dla efektów korekcyjnych. - Wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę - Profilaktyka występowania wad kończyn dolnych, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy. Poprzez zajęcia korekcyjne staram się oddziaływać nie tylko na motorykę przedszkolaków, ale także na ćwiczenia poprawiające zdolności zapamiętywania, koncentracji uwagi, spostrzegawczości. Staram się rozbudzać u nich zamiłowanie do wszechstronnej aktywności, co może przyczynić się do lepszego startu w szkole.

Galeria zdjęć
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com