PRAWA DZIECKA
  Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu ich godności. Te same zasady obowiązują w stosunku do dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka, które są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić, a zadaniem dorosłych jest ich respektowanie.

Pobierz plik
HARMONOGRAM PROGRAMU ADAPTACYJNEGO
  27 sierpnia (wtorek) godz. 10.00 - 11.00 - sala grupy. Zapraszamy rodziców i dzieci na wspólną zabawę pod kierunkiem nauczycielek. 28-29 sierpnia (środa - czwartek) godz. 10.00 - 11.00 - sala grupy. Próba pozostawienia dzieci na wspólną zabawę pod kierunkiem nauczycielek.
SPOSOBY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  We wrześniu twój maluch idzie do przedszkola. To ogromna zmiana w jego życiu, ale też w życiu waszej rodziny. Pierwsze tygodnie zwykle są bardzo trudne. Na szczęście przed wami jeszcze 2 miesiące wakacji. Warto już teraz zacząć przygotowania, by ułatwić dzieciom wrześniowy start, zmniejszyć stres i negatywne uczucia związane z nową sytuacją. Jak ten czas dobrze wykorzystać?

Pobierz plik
DYŻUR WAKACYJNY 2019
  1-12.07.2019 Szkoła Podstawowa nr 2; 15-26.07.2019 Przedszkole Miejskie nr 1; 29.07 - 9.08.2019 Przedszkole Miejskie nr 2. Do 14.06.2019 prosimy Rodziców o podpisanie umów i dokonanie opłat.
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO
  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO

Pobierz plik
Protokół
  Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej Zarządzeniem nr 12/2018/2019 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 2 we Włodawie

Pobierz plik
Deklaracja potwierdzenia woli
  Przypominamy rodzicom kandydatów zakwalifikowanych o obowiązku potwierdzenia woli przyjęcia do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie, które należy złożyć w dniach 18-21 marca (druk do pobrania w kancelarii).
Załącznik nr 6
  OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY KANDYDATA

Pobierz plik
Załącznik nr 5
  OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA ORAZ NIEWYCHOWYWANIU ŻADNEGO DZIECKA WSPÓLNIE Z JEGO RODZICEM

Pobierz plik
Załącznik nr 4
  OŚWIADCZENIE RODZICÓW O UCZĘSZCZANIU RODZEŃSTWA KANDYDATA DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 WE WŁODAWIE /SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 WE WŁODAWIE

Pobierz plik
Załącznik nr 3
  OŚWIADCZENIE O ROZLICZANIU ROCZNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH NA RZECZ GMINY MIEJSKIEJ WŁODAWA

Pobierz plik
Załącznik nr 2
  OŚWIADCZENIE RODZICA O POBIERANIU NAUKI W SYSTEMIE DZIENNYM, ZATRUDNIENIU LUB PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pobierz plik
Załącznik nr 1
  OŚWIADCZENIE RODZICÓW DOTYCZĄCE DEKLAROWANEGO CZASU POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU

Pobierz plik
Karta Zgłoszenia Dziecka
  KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie rok szkolny 2019/2020

Pobierz plik
Regulamin Rekrutacji
  REGULAMIN POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 WE WŁODAWIE Rok szkolny 2019/2020

Pobierz plik
Rekrutacja
  Szanowni Państwo! Zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2019 Burmistrza Włodawy wnioski o przyjęcie do Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów przez kandydata należy składać w dniach 01.03.2019 - 13.03.2019 w kancelarii przedszkola (pokój 30).
Roczny Plan Pracy
  Szanowni Państwo, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie przedstawia Roczny Plan Pracy Opiekuńczo - Wychowawczo - Dydaktycznej Przedszkola Miejskiego nr 2 we Włodawie w roku szkolnym 2018/2019 .

Pobierz plik
"Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte" Barry. J. Wadsworth
  Mowa jest niezwykle ważnym elementem życie każdego człowieka. W dużej mierze wpływa ona na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego poprawne funkcjonowanie w grupie. Daje możliwości komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Nieocenioną rolę w procesie kształtowania się mowy dziecka odgrywa rodzina.

Pobierz plik
"Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość." Jim Trelease
  Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, by dobrze się rozwijały, nie miały problemów w przedszkolu i w szkole. Jak to zrobić? Trzeba czytać dzieciom! Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Pobierz plik
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Pobierz plik
Nauka języków obcych - więcej niż praktyczność
  Wraz z upływem czasu nasz mózg ulega stopniowej degradacji. Każdy człowiek rodzi się z ograniczoną liczbą szarych komórek, których w ciągu życia ubywa, a nie przybywa. Ale jest też dobra wiadomość - mózg można trenować. Jak to robić? Najlepszym rozwiązaniem jest nauka nowych rzeczy.

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak być konsekwentnym wobec dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ - WARUNKI POWODZENIA, PRZYCZYNY TRUDNOŚCI

Pobierz plik
System Motywacji Dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie
  Przedszkolny system motywacyjny został opracowany w celu ujednolicenia warunków wspomagających dzieci z poszczególnych grup wiekowych i nauczycieli w pokonywaniu trudności wychowawczych, w eliminowaniu zachowań niepożądanych oraz w celu nabywania właściwych postaw i umiejętności.

Pobierz plik
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
  Drodzy rodzice prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
Opłaty
  Drodzy rodzice informujemy, że opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie dokonać należy do 15 każdego miesiąca w kancelarii przedszkola (Pokój nr 30) lub przelewm na konto przedszkola.
Uwagi i wnioski
  Drodzy rodzice. Zachęcamy Was do dzielenia się spostrzeżeniami z pracy naszego przedszkola. Na Wasze pomysły, wnioski i uwagi zawsze czeka Pani dyrektor Danuta Kloc. W kancelarii znajudje się ogólnodostępny zeszyt uwag i wniosków. W sprawach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki możecie pisać także na skrzynkę mailową. Zachęcamy do współpracy.
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com