Rekrutacja 2020/2021
  Szanowni Państwo w załączeniu Zarządzenie nr 6/2020 Burmistrza Włodawy z dnia 8 stycznia 2020 r. oraz Uchwała Nr V/21/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 14 stycznia 2019 r.

Pobierz plik
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO
  Prosimy o zapoznanie się z klauzulą INFORMACYJNA DOTYCZĄCA SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO Z ART 13 RODO

Pobierz plik
Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w przedszkolu
  Drodzy rodzice prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania w przypadku stwierdzenia wszawicy w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie.

Pobierz plik
"Szczęście liczy się nie miarą posiadanych rzeczy, ale możliwością dzielenia się z innymi tym, co się ma."
  Każdy rodzic chciałby wychować swoje dziecko na mądrego, wrażliwego człowieka. Należy jednak pamiętać, że dziecko nie przychodzi na świat z umiejętnością pomagania, ale uczy się tego poprzez naśladownictwo. Kilka rad na temat tego jak nauczyć dziecko empatii i otwartości na drugiego człowieka.

Pobierz plik
PRAWA DZIECKA
  Prawa człowieka można zdefiniować jako podstawowe standardy, bez których ludzie nie mogą żyć w poszanowaniu ich godności. Te same zasady obowiązują w stosunku do dzieci. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka, które są naturalną konsekwencją praw człowieka. Praw tych nikt nie może dziecka pozbawić, a zadaniem dorosłych jest ich respektowanie.

Pobierz plik
SPOSOBY PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA
  We wrześniu twój maluch idzie do przedszkola. To ogromna zmiana w jego życiu, ale też w życiu waszej rodziny. Pierwsze tygodnie zwykle są bardzo trudne. Na szczęście przed wami jeszcze 2 miesiące wakacji. Warto już teraz zacząć przygotowania, by ułatwić dzieciom wrześniowy start, zmniejszyć stres i negatywne uczucia związane z nową sytuacją. Jak ten czas dobrze wykorzystać?

Pobierz plik
"Mowa otwiera drzwi, które wcześniej były przed dzieckiem zamknięte" Barry. J. Wadsworth
  Mowa jest niezwykle ważnym elementem życie każdego człowieka. W dużej mierze wpływa ona na całokształt rozwoju dziecka, a szczególnie na jego poprawne funkcjonowanie w grupie. Daje możliwości komunikacji, stanowi narzędzie w zdobywaniu informacji, pozwala na wyrażanie swoich myśli, własnych opinii i uczuć. Nieocenioną rolę w procesie kształtowania się mowy dziecka odgrywa rodzina.

Pobierz plik
"Czytanie dzieciom i ograniczenie korzystania z mediów elektronicznych to najlepsza inwestycja w ich przyszłość." Jim Trelease
  Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi, by dobrze się rozwijały, nie miały problemów w przedszkolu i w szkole. Jak to zrobić? Trzeba czytać dzieciom! Czytanie książek jest jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dzieci. Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną, zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

Pobierz plik
List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego
  Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, w poczuciu troski o zdrowie dzieci i młodzieży zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o docenienie wagi problemu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przed skutkami chorób zakaźnych.

Pobierz plik
Nauka języków obcych - więcej niż praktyczność
  Wraz z upływem czasu nasz mózg ulega stopniowej degradacji. Każdy człowiek rodzi się z ograniczoną liczbą szarych komórek, których w ciągu życia ubywa, a nie przybywa. Ale jest też dobra wiadomość - mózg można trenować. Jak to robić? Najlepszym rozwiązaniem jest nauka nowych rzeczy.

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak być konsekwentnym wobec dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  Jak skutecznie przeciwdziałać niepożądanym zachowaniom dziecka

Pobierz plik
Pedagog radzi
  PRZYGOTOWANIE DZIECKA DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ - WARUNKI POWODZENIA, PRZYCZYNY TRUDNOŚCI

Pobierz plik
System Motywacji Dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 2 we Włodawie
  Przedszkolny system motywacyjny został opracowany w celu ujednolicenia warunków wspomagających dzieci z poszczególnych grup wiekowych i nauczycieli w pokonywaniu trudności wychowawczych, w eliminowaniu zachowań niepożądanych oraz w celu nabywania właściwych postaw i umiejętności.

Pobierz plik
Opłaty
  Drodzy rodzice informujemy, że opłat za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie dokonać należy do 10 dnia każdego miesiąca w kancelarii przedszkola (Pokój nr 30) lub przelewm na konto przedszkola.
Uwagi i wnioski
  Drodzy rodzice. Zachęcamy Was do dzielenia się spostrzeżeniami z pracy naszego przedszkola. Na Wasze pomysły, wnioski i uwagi zawsze czeka Pani dyrektor Danuta Kloc. W kancelarii znajudje się ogólnodostępny zeszyt uwag i wniosków. W sprawach związanych z funkcjonowaniem naszej placówki możecie pisać także na skrzynkę mailową. Zachęcamy do współpracy.
Przedszkole Miejskie nr 2 we Włodawie
ul. Sierpińskiego 4, 22-200 Włodawa
tel. +48 515 286 538, E-mail:pm2wlodawa@gmail.com